"Dette er ikke en titel " WIEN - oil on canvas 140 x 180 cm

Plexiglas i valfri storlek

<BILD av plexiglas>

Færklara processen. Betona Filippas samarbete med Christer. “Inte bara en reprodutkion. Fili är med hela vägen. Godkänner ” Skapa känsla av autenticitet även omdet är en reproduktion.

Poäng: mindre storlek, ett mer attraktivt pris, en lite annan stil som lyfter fram andra kvaliteter i målningarna. Bla bla

Något om:
Flertalet av målningarna från serien ”Wien/Malmö” går att beställa som plexiglas i valfri storlek.

<BILD från Christers verkstad.>